"Niebieskie Berety"!

image

Kto jeszcze pamięta oraz chce wspólnie powspominać "chabry z poligonu" niechaj zajrzy na tę stronę. Zapowiada się dobre oraz ważne spotkanie.
Pobądźmy raz jeszcze  razem.

Historia 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej

    Jesienią 1958 roku, na bazie składu osobowego i sprzętu rozformowanych 3. i 5. Brygad Obrony Wybrzeża, utworzono 23. Dywizję Piechoty według etatu nr 2/235-2/249, która przejęła zadania rozwiązanych brygad. W styczniu 1963 roku przeprowadzono jej reorganizację na dywizję desantową. Początkowo planowano, że 23. Dywizja Piechoty zostanie przeformowana na dywizję zmechanizowaną. Z zamiaru tego jednak zrezygnowano w związku z przyjętą koncepcją utworzenia Frontu Polskiego, przewidzianego do działań na kierunku nadmorskim. Dywizja miała być wykorzystana w działaniach bojowych desantu morskiego. 23. Dywizja Desantowa powstała na bazie jednostek 23. Dywizji Piechoty oraz przekazanego z Marynarki Wojennej 3. Pułku Piechoty Morskiej.

    W październiku 1963 roku, 23. Dywizję Desantową przemianowano na 7. Łużycką Dywizję Desantową.

    W roku następnym dywizja otrzymała na wyposażanie pływające transportery TOPAS produkcji czechosłowackiej oraz czołgi pływające PT-76. Dywizja szkoliła się między innymi na poligonach: Okonek, Drawsko Pomorskie i Orzysz, a w zakresie działań desantowych na plażach: Ustki, Ognicy i Jelitkowa. 7. Dywizja Desantowa należała do jednostek 1. rzutu operacyjnego WP, utrzymujących pełną gotowość bojową do działań. Sprawdzianem jej możliwości bojowych był udział w licznych ćwiczeniach Układu Warszawskiego, jak: "Odra-Nysa-69", "Braterstwo Broni-70", „Fala-77”, "Braterstwo Broni-80", "Sojusz-81" i "Sojusz-83". W dniu 2 sierpnia 1986r. dywizję przemianowano na 7. Łużycką Brygadę Obrony Wybrzeża, przy zachowaniu jej dotychczasowej organizacji (stan osobowy 7. DD był niższy od typowej dywizji – liczył około 6000 żołnierzy). W strukturach Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego występowała ona już od lat 60-tych, jako brygada. Dopiero w 1989r. brygadę przeformowano na strukturę batalionową.

    Można powiedzieć, że obecnie tradycje dywizji dziedziczy 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku.