"Niebieskie Berety"!

image

Kto jeszcze pamięta oraz chce wspólnie powspominać "chabry z poligonu" niechaj zajrzy na tę stronę. Zapowiada się dobre oraz ważne spotkanie.
Pobądźmy raz jeszcze  razem.

Wkrótce minie rok od naszego sławnego spotkania.

Organizatorzy byli pełni obaw, co do jego rezultatów. Sukces był wręcz szokujący. Postanowiono więc iść za ciosem i w trakcie kolejnych spotkań na mniejszą skalę zastanowić się nad powołaniem w przyszłości Stowarzyszenia Niebieskich Beretów. Wydaje się, że istnieje sprzyjająca ku temu atmosfera. Grupa inicjatywna przygotowała dokumenty, załączniki, które prosimy uważnie przeczytać oraz podjąć stosowną decyzję, czy chcę być członkiem Stowarzyszenia. Równocześnie informuję, że jest już osiągalny katalog z naszej wystawy w gdańskim CMM. Liczy skromnych 48 stron papieru kredowego, barwnie zilustrowanych, na których przedstawiono zarys historii i dokonań Dywizji Desantowej. Wszędzie tkwią tam tkwią fragmenty naszej młodości. Jestem przeświadczony, iż będzie on cenną pamiątką dla wszystkich, którym połowa czerwca ubiegłego roku trwale zapisała się w pamięci, jak również i tych osób, którym miła jest historia naszego wojska, a zwłaszcza polskiej piechoty morskiej.

Katalog można otrzymać bezpłatnie pisząc na nasz adres.

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Zgodnie z życzeniem dużej części środowiska byłych żołnierzy 7 ŁDD podjęliśmy wysiłek przygotowania do Waszej oceny propozycję projektu organizacyjnego, mającego na celu powołanie „Stowarzyszenia Niebieskich Beretów”. Zdajemy sobie sprawę, że trwa to dość długo, lecz obowiązują nas w tym zakresie określona procedura prawna. Przedstawiamy do zapoznania i oceny przez całe Środowisko projektu głównych założeń statutowych Stowarzyszenia /załącznik/. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, przedstawienie swoich wniosków i uwag oraz określenie wstępnej aprobaty uczestnictwa. W tym celu uruchamiamy skrzynkę mailową pod adresem: niebieskieberety@wp.pl. Skrzynka ta ma służyć do wymiany poglądów i ewentualnych opinii oraz bieżącego kontaktu. Przede wszystkim prosimy o zgłoszenie poprzez nią swojej wstępnej deklaracji i gotowości do aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. W korespondencji prosimy o podanie: 1. Imię i nazwisko ( stopień wojskowy, tytuł naukowy). 2. Adres do korespondencji (tel., poczta email). Gwarantujemy zachowanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Szanowni Koledzy, Wasze zaangażowanie i aktywność sprawdzi się tym bardziej, jeżeli od samego początku staniecie się ambasadorami naszego Stowarzyszenia. Poinformujcie o naszej inicjatywie jak największe grono z naszego środowiska wojskowego i poza nim. Wasz głos i akceptacja powołania Stowarzyszenia będzie podstawą do zwołania I-go Walnego Zgromadzenia, na którym wypracowane uchwały będą niezbędne do jego zarejestrowania w sądzie. Oczekujemy od Koleżanek i Kolegów wypowiedzenia się w powyższej sprawie do dnia 30-go czerwca b.r. poprzez w/w wymieniona pocztę, telefonicznie lub osobiście.

Z poważaniem Grupa inicjatywna:
1. Tadeusz Jabłoński- tel. 601 304 492
2. Andrzej Morawiec tel. 502 665 221
3. Stanisław Korneszczuk tel. 512 436 103
4. Wojciech Mazurek tel. 505 067 891
5. Mieczysław Koziński tel. 515 083 122
6. Zbigniew Cybula tel. 609 577 541

Zał. Preambuła i główne zadania Stowarzyszenia

Zobacz

inne strony :

Polska Liga Morska i Rzeczne

Zobacz

Symbolika Marynarki Wojennej

Zobacz

War Ilustrated

Zobacz

Patronat medialny